1). განათლების ცენტრისა და ასოციაცია „სკოლა, ოჯახი და საზოგადოების“ ერთობლივი კონფერენცია 2011 წლის 17 იანვარი. მეუფე იოანეს შესავალი სიტყვა.