1). განათლების ცენტრისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია. 2011 წლის 29 აპრილი.I ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.