განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 2 ივლისი. IV ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.