განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 2 ივლისი. III ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.