განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 1 ივლისი. II ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.