განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 1 ივლისი. I ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.