განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 8 ივლისი. IV ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.