განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 8 ივლისი. III ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.