განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 7 ივლისი. II ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.