განათლების ცენტრის კონფერენცია. 2014 წლის 7 ივლისი. I ნაწილის ვიდეო ჩანაწერი.