პედაგოგთა I კონფერენცია საპატრიარქოში (17 მაისი 2010). კონფერენციის I ნაწილი.